هزاران دختر روزه‌اولی مازندران در هوای بارانی شهر ساری، غوغا کردند و فرزندان دیار علویان در جشن عبادت خود، با پروردگار در لحظات نزول رحمت الهی عهد بندگی بستند.

فرزندان دیارِ علویان در جشن عبادت خود، با پروردگار در لحظات نزول رحمت الهی عهد بندگی بستند.

هزاران دختر روزه‌اولی مازندران در هوای بارانی شهر ساری، غوغا کردند.

این برنامه در سالن آمفی تئاتر بوستان ولایت ساری برگزار شد و باتوجه به بارندگی هوا ولی خانواده ها مانع از کنسل شدن آن شدند و حدود ۱۲۰ دقیقه برنامه شاد و متنوع همراه با همخوانی سرود های مذهبی به صورت خیلی خوب برگزار شد.

باوجود برودت هوا، خانواده‌ها و دختران روزه‌اولی در ساری عهد بندگی دو ساعته خود را زیر باران جشن گرفتند.