علی محمود جانلو سرپرست کمیته امداد گلوگاه اظهار داشت : در سال گذشته حامیان گلوگاهی یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان به صورت نقد وغیرنقد به فرزندان معنوی خود مساعدت نموده اند.

 

علی محمود جانلو سرپرست کمیته امداد گلوگاه اظهار داشت : در سال گذشته حامیان گلوگاهی یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون تومان به صورت نقد وغیرنقد به فرزندان معنوی خود مساعدت نموده اند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ۲۱۱فرزند طرح اکرام ایتام وطرح محسنین مورد حمایت کمیته امداد گلوگاه می‌باشند که توسط بیش از ۱۵۰۰ حامی حمایت می‌شوند.

خاطر نشان می شود: ۱۴۹۵ خانوار در شهرستان گلوگاه تحت حمایت هستند و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.