علی محمود جانلو افزود: ساخت۹۰مسکن مددجویی در سه سال اخیر با پیشرفت عملیات ساخت حدود ۸۵درصد در روستاها و شهری این شهرستان در حال اقدام است. محمود جانلو گفت: به استنادجزء (۲) بند (چ) ماده۸۰ (اصلی) قانون برنامه مددجویان تحت حمایت از پرداخت هزینه های صدور پروانه و عوارض ساختمانی و انشعابات آب و برق […]

علی محمود جانلو افزود: ساخت۹۰مسکن مددجویی در سه سال اخیر با پیشرفت عملیات ساخت حدود ۸۵درصد در روستاها و شهری این شهرستان در حال اقدام است.

محمود جانلو گفت: به استنادجزء (۲) بند (چ) ماده۸۰ (اصلی) قانون برنامه مددجویان تحت حمایت از پرداخت هزینه های صدور پروانه و عوارض ساختمانی و انشعابات آب و برق و گاز و فاضلاب معاف بوده و مددجویان میتوانند پس از اخذ معرفی نامه از این نهاد با مراجعه به سازمان‌های مربوط، بصورت رایگان از این خدمات بهره‌مند ‌شوند.

وی با اشاره به رشد روزافزون ‏هزینه‌های اجاره و ساخت مسکن و معضلات و مشکلات پیش رو که یکی از مهمترین دغدغه‌های کمیته امداد و خانواده‌های مددجوی تحت پوشش می باشد گفت: نیکوکاران می توانند مساعدت های خود را برای تامین مسکن نیازمندان به این نهاد پرداخت نمایند.

خاطر نشان می شود :در شهرستان گلوگاه ۱۴۹۵خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.