ویژه برنامه بزرگداشت روز قشر بسیج کارگری و آئین تجلیل از برترین های طرح نشان اقتصاد مقاومتی با حضور سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور، سردار مسلمی  فرمانده سپاه کربلا و همچنین دکتر اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور در شرکت چوب و کاغذ استان مازندران برگزار شد.  

ویژه برنامه بزرگداشت روز قشر بسیج کارگری و آئین تجلیل از برترین های طرح نشان اقتصاد مقاومتی با حضور سردار زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور، سردار مسلمی  فرمانده سپاه کربلا
و همچنین دکتر اله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور در شرکت چوب و کاغذ استان مازندران برگزار شد.