به گزارش نکته آنلاین ؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران اظهار داشت  : طرح تابستانه مهارت در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران آغاز می‌ شود.  درویشی با اعلام این خبر افزود: تابستان و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فرصت مغتنمی جهت ارائه آموزش‌های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کاربه منظور […]

 درویشی با اعلام این خبر افزود: تابستان و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان فرصت مغتنمی جهت ارائه آموزش‌های کسب و کار متناسب با نیاز بازار کاربه منظور ارتقاء توانمندی‌های مهارتی منطبق با ویژگی‌ های فردی پس ازاستعداد سنجی و رغبت سنجی جهت انتخاب آینده شغلی است.
وی افزود: یک نهضت ملی و یک اراده جمعی برای اجرای مهارت آموزی در کشورشکل گرفته که ابتدا نوجوانان و سپس سایر گروه‌ها را دربرمی‌ گیرد. نهضتی که هدفش، هویت بخشی به افراد، اشتغال پایدار، کاهش بیکاری ورفع معضلات اجتماعی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با بیان اینکه اجرای این طرح گامی اساسی در توسعه و تقویت فرهنگ کارومهارت آموزی در بین آینده‌ سازان کشور است؛ اظهار داشت: جامعه هدف این طرح ‌ دانش‌ آموزان و بازماندگان از تحصیل سنین ۱۲ تا ۱۸ سال می‌باشند که ازسنین ۱۲ تا ۱۵سال تحت عنوان مهار‌ت‌ آموز و سنین ۱۵ تا ۱۸ سال تحت عنوان کارآموزآموزش‌های مهارتی را کسب می‌کنند. دوره‌ های آموزشی این گروه در قالب دوره‌ های آموزشی رایگان ۶۰ تا ۱۲۰ ساعت در۲۰ مرکز دولتی برگزارمی‌ شود.
دبیر شورای مهارت مازندران زمان اجرای طرح را ۱۵ تیر الی ۱۵ شهریور اعلام کرد و گفت: اجرای طرح تابستانه مهارت گامی اساسی در توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت‌ آموزی در بین آینده‌ سازان کشور و مجهز شدن نوجوانان به مهارت قبل از ورود دانشگاه، دوره سربازی، بازار کسب و کار می‌باشد.