با توجه به افزایش دما و رطوبت طی روزهای گذشته در شمال کشور و به تبع آن افزایش مصرف برق مازندران و گلستان که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بوده است، نیاز به محاسبات پیچیده جهت حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از افزایش بار بسیار محسوس بود و لازم بود تا رابطه […]

با توجه به افزایش دما و رطوبت طی روزهای گذشته در شمال کشور و به تبع آن افزایش مصرف برق مازندران و گلستان که در طول تاریخ صنعت برق کشور بی سابقه بوده است، نیاز به محاسبات پیچیده جهت حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از افزایش بار بسیار محسوس بود و لازم بود تا رابطه بین توان مصرفی و ولتاژ معنادار و قابل قبول باشد که محاسبه اعداد بهینه بصورت لحظه ای و دینامیک بسیار پیچیده و دشوار است.

در ادامه گرمای شدید روز گذشته در سطح استان های شمالی و کشور و مصرف بی سابقه برق به میزان بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات در مازندران و گلستان که خارج از ظرفیت شبکه انتقال برق بوده و در طول تاریخ صنعت برق بی سابقه بوده است، علیرغم تولید این میزان از نیروی برق در سطح استان های مازندران و گلستان، به دلیل رشد سریع بار، با اقدام به موقع و محاسبات بسیار فنی و دقیق متخصصین مازندرانی در مرکز کنترل برق منطقه ای مازندران و گلستان با هماهنگی دقیق شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران انتقال برق از خطوط انتقال به مشترکین بسیار ساده و روان صورت پذیرفت که قابل تحسین است.

لازم به توضیح است که برق منطقه ای مازندران و گلستان، مرکز کنترل و دیسپاچینگ برق استان های شمال کشور اعم از مازندران، گلستان و گیلان است و وظیفه حفظ پایداری شبکه نیروی برق این سه استان را به عهده دارد