به گزارش نکته آنلاین،  بمناسبت عید سعید قربان و در راستای تأمین، تضمین و ارتقای بهداشت جامعه، دامپزشکی استان با ایجاد ۱۰۱ اکیپ سیار و ثابت از ناظرین بهداشتی و شرعی ضمن بازدید از مراکز عرضه و قصابی ها، نسبت به سلامت دام هایی که برای قربانی در نظر گرفته تا به مردم استان خدمات […]

به گزارش نکته آنلاین،  بمناسبت عید سعید قربان و در راستای تأمین، تضمین و ارتقای بهداشت جامعه، دامپزشکی استان با ایجاد ۱۰۱ اکیپ سیار و ثابت از ناظرین بهداشتی و شرعی ضمن بازدید از مراکز عرضه و قصابی ها، نسبت به سلامت دام هایی که برای قربانی در نظر گرفته تا به مردم استان خدمات رسانی شود.