مدیرامورتعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: به منظورانجام تست PD (اندازه گیری آفلاین مقدار تخلیه جزئی ژنراتور) و بازدیدتجهیزات، واحد ۲ گازی و بویلر بازیاب با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق جهت بررسی از مدار تولید خارج شد. عبدالرضا محمودی گفت: با توجه به ضرورت حضور واحد […]

مدیرامورتعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: به منظورانجام تست PD (اندازه گیری آفلاین مقدار تخلیه جزئی ژنراتور) و بازدیدتجهیزات، واحد ۲ گازی و بویلر بازیاب با هماهنگی مرکز کنترل شبکه برق جهت بررسی از مدار تولید خارج شد.

عبدالرضا محمودی گفت: با توجه به ضرورت حضور واحد ها در مدار تولید به جهت شروع فصل گرما فعالیت های تعمیراتی به سرعت آغاز شد و با اندازه گیری آفلاین مقدار تخلیه جزئی ژنراتور و رفع اشکال از کلد جانکشن باکس ( سیستم سنجش دمای یاتاقانهای ژنراتور) و مشعل کمکی بویلر بازیاب و بازدید از پره های ثابت ردیف اول توربین، واحد۲ گازی پس از حدود ۲۴ ساعت و بویلربازیاب بلوک سیکل ترکیبی پس از حدود ۲۸ ساعت فعالیت شبانه روزی همکاران به مدار تولید پیوست.

نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت اسمی تولید ۲۲۱۴ مگاوات شامل ۴ واحد بخار ۴۴۰ مگاواتی، بلوک سیکل ترکیبی شامل ۲ واحد گازی به ظرفیت هرکدام ۱۳۷٫۶ مگاوات، یک واحد بخار به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات و دو واحد توربین انبساطی به ظرفیت هر کدام ۹٫۴ مگاوات به عنوان دومین نیروگاه بزرگ کشور سهم بسزائی در تامین برق و پایدار شبکه برق کشور دارد