به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران ، مهندس بهزاد برارزاده با بیان اینکه این طرح یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی در شهر قائمشهر محسوب می شود، افزود: برای اجرای این طرح در فاز اول حجم مخزن ذخیره آب شرب شهر قائمشهر از طریق برداشت از کف به دوبرابر افزایش یافت. وی، اجرای خط […]

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران ، مهندس بهزاد برارزاده با بیان اینکه این طرح یکی از بزرگترین طرحهای آبرسانی در شهر قائمشهر محسوب می شود، افزود: برای اجرای این طرح در فاز اول حجم مخزن ذخیره آب شرب شهر قائمشهر از طریق برداشت از کف به دوبرابر افزایش یافت.

وی، اجرای خط انتقال به طول ۲۷۰۰ متر از تاسیسات ایستگاه پمپاژ تا هسته مرکزی شهر به قطر ۸۰۰ میلی متر و نیز اجرای خط انتقال به طول ۲۲۵۰ متر به قطر ۲۰۰ میلی متر را از مشخصات این طرح عنوان و تصریح کرد: ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شد.
مدیرعامل آبفا مازندران، با بیان اینکه این طرح از خیابان تهران آغاز می شود و در مسیرهای خیابان رازی تا چهار راه فرهنگ در خیابان ساری ادامه می یابد، اظهار داشت: تاکنون ۳۳۰۰ متر خط توزیع اصلی در اقطار ۸۰۰ و ۲۰۰ میلی متری در مناطق خیابان تهران حد فاصل آب منطقه ای تا بعد از سه راه دخانیات و بخشی از حریم راه آهن در خیابان ساری اجرا شد.
مهندس برازاده به پیشرفت ۴۰ درصدی اجرای این طرح از زمان آغاز تا کنون اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی های اولیه این طرح در مدت ۱۴ ماه به اتمام می رسد و با تکمیل و بهره برداری از آن، افت فشار و کمبود آب ۲۰۰۰۰ مشترک برطرف می شود.
گفتنی است ۷۴۵۰۰ مشترک تحت پوشش امور آب و فاضلاب قائمشهر قرار دارد.