به گزارش نکته آنلاین؛ مسئول روابط عمومی پست استان مازندران گفت:  سرویس پست یافته یکی از خدمات جدید پستی است که برای نخستین بار در روز عاشورا با استقرار در امامزاده عباس ساری و میدان طالقانی قائم شهر مدارک و اسناد و اشیای گمشده عزاداران که در مسیر حرکت دسته‌جات و هیات مذهبی پیدا می […]

به گزارش نکته آنلاین؛ مسئول روابط عمومی پست استان مازندران گفت:  سرویس پست یافته یکی از خدمات جدید پستی است که برای نخستین بار در روز عاشورا با استقرار در امامزاده عباس ساری و میدان طالقانی قائم شهر مدارک و اسناد و اشیای گمشده عزاداران که در مسیر حرکت دسته‌جات و هیات مذهبی پیدا می شود را به صاحبانشان باز می گرداند.

مهدی گرائیلی افزود : علاوه بر ارائه خدمات مستقیم نیروهای شرکت پست مستقر در این شهرها ، هرگونه اشیا و مدارک گمشده ای که توسط مردم یافت و در صندوق‌های پستی معابر عمومی انداخته شود اداره کل پست مازندران پس از جمع آوری و ثبت اطلاعات اشیاواسناد یافت شده در سامانه پست یافته ، اشیا و اسناد پیدا شده رابه صاحبانشان بازمی گرداند.

لازم به ذکر است؛ پایگاه های سرویس پست یافته پیش ازاین در اربعین حسینی و عید غدیر توسط شرکت پست کشور تجربه شده و امسال در روز عاشورا نخستین بار است که در مازندران بصورت نمونه در دو شهر ساری و قائم شهر انجام می شود