به گزارش نکته آنلاین؛ با هدف ارتقای سطح فرهنگی ، بصیرتی و فعالیت‌های حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج ؛ دستاوردهای آنها با برپایی نمایشگاه های اسوه ارائه شد.  

به گزارش نکته آنلاین؛ با هدف ارتقای سطح فرهنگی ، بصیرتی و فعالیت‌های حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج ؛ دستاوردهای آنها با برپایی نمایشگاه های اسوه ارائه شد.