به گزارش نکته آنلاین؛ این نمایشگاه با هدف توانمندسازی مجریان طرح اشتغال با مدیریت فرماندار شهرستان گلوگاه و همکاری کمیته امداد، قرارگاه جهادی پیشرفت، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی به مدت دو روز در امامزاده محمد این شهرستان برپا شد.  

به گزارش نکته آنلاین؛ این نمایشگاه با هدف توانمندسازی مجریان طرح اشتغال با مدیریت فرماندار شهرستان گلوگاه و همکاری کمیته امداد، قرارگاه جهادی پیشرفت، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی به مدت دو روز در امامزاده محمد این شهرستان برپا شد.