دکتر عباسی افزود : بر اساس آمارها ۱۶۳ نفر از تلفات تصادفات را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده اند. ۳ شهرستان در رتبه اول شهرستان های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری، بابل و آمل هر کدام با ۲۷ ، قائمشهر با ۱۷ ، نوشهر با ۱۲ فوتی و […]

دکتر عباسی افزود : بر اساس آمارها ۱۶۳ نفر از تلفات تصادفات را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده اند.

۳ شهرستان در رتبه اول

شهرستان های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب ساری، بابل و آمل هر کدام با ۲۷ ، قائمشهر با ۱۷ ، نوشهر با ۱۲ فوتی و کمترین آن شهرستان های فریدونکنار ، نور و میاندرود هر کدام با ۳ فوتی گزارش شده است..

بیشترین کشته ها در محور برون شهری

از ۲۰۹ کشته تصادفات چهار ماهه، ۱۴۷ نفر در حوادث برون شهری و ۶۱ نفر در حوادث درون شهری و یک نفر در راه روستایی گزارش شده است.

افزایش ۹ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی

۴هزار ۸۶۲ نفر در چهار ماهه نخست امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ، رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین شاخصه‌‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ بالای ملی دانست وبرای کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی نسبت به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود : دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.