به گزارش نکته آنلاین ؛ سرهنگ مجید ذکریایی با تبریک روز جهانی جنگلبان به جنگلبانان و نیروهای شاغل در امر جنگلبانی و حافظان انفال که بصورت شبانه روزی و در ایام تعطیل در عرصه ها حضور دارند و از کمترین حقوق و مزایا برخوردار هستند ولی در جهت حفظ و حراست از از منابع طبیعی […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ سرهنگ مجید ذکریایی با تبریک روز جهانی جنگلبان به جنگلبانان و نیروهای شاغل در امر جنگلبانی و حافظان انفال که بصورت شبانه روزی و در ایام تعطیل در عرصه ها حضور دارند و از کمترین حقوق و مزایا برخوردار هستند ولی در جهت حفظ و حراست از از منابع طبیعی با جان و دل فعالیت می نمایند بیان داشت؛ در برخی از موارد جنگلبانان از سوی متخلفین مورد تهدید و آسیب قرار می گیرند که ۲۷ مورد درگیری متخلفین (قاچاقچیان و متعرضین) با نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی از سال ۱۴۰۰ داشتیم که در برخی از درگیری ها متخلفین با استفاده از سلاح گرم و سرد با نگهبانان و مامورین در حین انجام وظیفه درگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اظهار داشت: بازدارنده نبودن مجازات فعلی موجب تجری متخلفین می گردد که نیاز است در خصوص قانون مجازات قاچاق چوب قوانین فعلی اصلاح و قوانین جدید وضع گردد تا مجازات صادره برابر جرم حادث شده بازدارندگی لازم را داشته باشد