مدیر مخابرات منطقه مازندران گفت: به منظور توسعه و بهبود پوشش شبکه تلفن همراه اول در استان مازندران که در دو بخش احداث سایت‌های جدید و ارتقای تکنولوژی سایت‌های همراه موجود به نسل سوم و چهارم در دستور کار قرار داشت، با وجود شرایط و مشکلات عدیده، از جمله مکان یابی برای احداث سایت‌های جدید […]

مدیر مخابرات منطقه مازندران گفت: به منظور توسعه و بهبود پوشش شبکه تلفن همراه اول در استان مازندران که در دو بخش احداث سایت‌های جدید و ارتقای تکنولوژی سایت‌های همراه موجود به نسل سوم و چهارم در دستور کار قرار داشت، با وجود شرایط و مشکلات عدیده، از جمله مکان یابی برای احداث سایت‌های جدید با توجه به ارزش اقتصادی زمین‌های مازندران با همت و تلاش متخصصان مخابرات منطقه مازندران، از ابتدای شروع پروژه فاز هشت و هشت پلاس تعداد ۲۱۳ سایت جدید همراه اول در استان مازندران نصب و راه اندازی شد.

علی نوروزی افزود: در این فاز از توسعه سیار، تعداد ۵۴۹ سایت ارتقاء تکنولوژی سایت‌های موجود به نسل سوم و چهارم در شهر‌ها و روستا‌های استان انجام شد.

مدیر مخابرات منطقه مازندران تصریح کرد: ادامه تکمیل پوشش و افزایش شبکه ارتباطات سیار استان نیازمند همکاری همشهریان در نصب این سایت‌ها در مکان‌های تعیین شده است.