با افزایش گرمای هوا در استان طی روزهای اخیر، مصرف برق در شبکه توزیع برق مازندران(گلوگاه تا فریدونکنار) به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است به طوری که ظهر امروز با افزایش مصرف برق در استان مازندران رکورد بالاترین مصرف سال گذشته در استان زده شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران […]

با افزایش گرمای هوا در استان طی روزهای اخیر، مصرف برق در شبکه توزیع برق مازندران(گلوگاه تا فریدونکنار) به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است به طوری که ظهر امروز با افزایش مصرف برق در استان مازندران رکورد بالاترین مصرف سال گذشته در استان زده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران مهندس سیدکاظم حسینی کارنامی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران اظهار داشت: امروز ۲۱ مرداد ماکزیمم پیک مصرف مشترکین برق در حوزه توزیع برق مازندران به عدد ۲۳۱۰ مگاوات رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود: ۲۳۱۰مگاوات مصرف برقی که در روز ۲۱ مرداد ماه در استان ثبت گردید، رکورد بالاترین مصرف سال گذشته در استان را زده است، به طوریکه سال گذشته ماکزیمم مصرف در دوره پیک تابستان عدد ۲۲۳۰ مگاوات در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ثبت شده بود.

حسینی کارنامی تصریح کرد: مهمترین دلیل این افزایش مصرف، گرمای دمای هوا در روزهای اخیر در کشور است و همین امر به روند افزایشی مصرف برق دامن زده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی هم استانی های گرامی با مدیریت صحیح مصرف برق و توصیه به صرفه جویی در مصرف به سایر شهروندان، خدمتگذاران خود را در صنعت برق کشور یاری نمایند تا در سال جاری شبکه برقی پایدار و به دور از خاموشی داشته باشیم.