علی محمودجانلو رییس کمیته امداد شهرستان گلوگاه گفت: این نمایشگاه با هدف توانمندسازی مجریان طرح اشتغال با مدیریت فرماندار شهرستان گلوگاه و همکاری کمیته امداد ، قرارگاه جهادی پیشرفت ، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی به مدت دو روز در امامزاده محمد این شهرستان برگزار خواهد شد. وی افزود :این جشنواره روزهای یکشنبه و دوشنبه […]

علی محمودجانلو رییس کمیته امداد شهرستان گلوگاه گفت: این نمایشگاه با هدف توانمندسازی مجریان طرح اشتغال با مدیریت فرماندار شهرستان گلوگاه و همکاری کمیته امداد ، قرارگاه جهادی پیشرفت ، جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی به مدت دو روز در امامزاده محمد این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود :این جشنواره روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۲و ۲۳ مردادماه با ۳۰ غرفه برای مجریان طرح اشتغال در بخش تولیدی و کشاورزی و با معرفی میوه بهشتی انجیر به عنوان نماد باغداری شهرستان گلوگاه و محصولات فراوری شده انجیر، جذب گردشگر، معرفی پتانسیل‌های گردشگری و بخش کشاورزی شهرستان گلوگاه برگزار میشود.

خاطرنشان میشود که شهرستان گلوگاه ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در حوزه باغداری و کشاورزی دارد و اینگونه نمایشگاه ها تاثیر مستقیم بر اقتصاد مردم و ایجاد تحول و رونق در کشاورزی منطقه است.