انتخابات هیات رئیسه سومین سال فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر گلوگاه برگزار و پس از رای گیری میان اعضا ؛ مهندس رامین کیانی به عنوان رییس جدید این شورا انتخاب شد. بر این اساس؛ فاطمه کیانی بعنوان نائب رئیس و خزانه دار ، حاج جواد کلبادی بعنوان منشی اول ، حاج علی اکبر محمودجانلو […]

انتخابات هیات رئیسه سومین سال فعالیت ششمین دوره شورای اسلامی شهر گلوگاه برگزار و پس از رای گیری میان اعضا ؛ مهندس رامین کیانی به عنوان رییس جدید این شورا انتخاب شد.

بر این اساس؛ فاطمه کیانی بعنوان نائب رئیس و خزانه دار ، حاج جواد کلبادی بعنوان منشی اول ، حاج علی اکبر محمودجانلو بعنوان منشی دوم و حاج عزت پهلوان بعنوان عضو شورا ؛ هیئت رئیسه سومین سال فعالیت شورای اسلامی شهر گلوگاه انتخاب شدند