به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران، مهندس برارزاده درحاشیه بازدید از این طرح گفت: در این طرح ۵۰۰۰ متر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا خواهد شد. وی، اعتبار پیش بینی شده طرح را ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب به منظور حفظ منابع آبی و […]

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران، مهندس برارزاده درحاشیه بازدید از این طرح گفت: در این طرح ۵۰۰۰ متر شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا خواهد شد.
وی، اعتبار پیش بینی شده طرح را ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب به منظور حفظ منابع آبی و محیط زیست از مهمترین اهداف اجرای طرحهای فاضلاب محسوب می شود.