به گزارش نکته آنلاین ؛ رئیس اداره گاز بهشهر در این نشست گفت: سرانه‌ی مصرف گاز در کشور ما نسبت به دیگر کشورها خیلی بالاتر است و این ناترازی در تولید و مصرف باعث میشود که گاهاً در زمستان با قطع گاز مواجعه باشیم. حسین علینژاد با اشاره به اینکه اولویت بهینه سازی و مدیریت […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ رئیس اداره گاز بهشهر در این نشست گفت: سرانه‌ی مصرف گاز در کشور ما نسبت به دیگر کشورها خیلی بالاتر است و این ناترازی در تولید و مصرف باعث میشود که گاهاً در زمستان با قطع گاز مواجعه باشیم.

حسین علینژاد با اشاره به اینکه اولویت بهینه سازی و مدیریت مصرف را باید از صنایع بزرگ و پرمصرف شروع کنیم، عنوان کرد: در همین راستا و به جهت آمادگی برای مدیریت مصرف و بهینه سازی زیر ساخت و تهیه سوخت جایگزین با کارخانجات، مرغداری ها، نانوایی، آشپزخانه ها، ادارات و دیگر واحدها هماهنگی های لازم صورت پذیرد.

وی به سرانجام رسیدن تقویت شبکه گازی خیابان فرودگاه را در رفع بحران گاز در زمستان موثر دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف گاز، آمادگی قبلی، کاهش تبعات برودت هوا، بهینه سازی زیرساخت و عایق کاری باعث ارائه گاز پایدار و خدمات مطلوب تر به همشهریان می باشد.