به گزارش نکته آنلاین ؛ سید اسماعیل علوی افزود: یک بنای غیرمجاز به مساحت ۸۳ مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد. این مسئول با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ سید اسماعیل علوی افزود: یک بنای غیرمجاز به مساحت ۸۳ مترمربع در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است، تصریح کرد: بر اساس قانون علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

علوی گفت : باید یکی از اولیتها، اجرایی شدن احکامهای ماده ۳ مانده از سنوات گذشته باشد.