به گزارش نکته آنلاین؛ مصطفی بابایی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند خصوصا  ۵۳۰ شهید وزارت نیرو  اظهار کرد: این پروژه ها در حوزه تامین برق واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، مراکز بهداشتی ، آموزشی و درمانی و نیز اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع […]

به گزارش نکته آنلاین؛ مصطفی بابایی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره  شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند خصوصا  ۵۳۰ شهید وزارت نیرو  اظهار کرد: این پروژه ها در حوزه تامین برق واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، مراکز بهداشتی ، آموزشی و درمانی و نیز اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع ، با حضورمقامات ارشد استانی و شهرستانی در هفته جاری ، اقدام به بهره برداری خواهد شد .

رئیس هیات مدیره و مدیر شرکت برق منطقه غرب استان تاکید کرد : اصلاح و بهینه سازی شبکه های شهری و روستایی ، احداث خطوط مانوری، تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار ، احداث شبکه و نصب ترانس جهت رفع ضعف ولتاژ را از دیگر طرح های حائز اهمیت و شاخص آماده بهره برداری معرفی کرد که حدود۳۳ میلیارد  و۳۳۷ میلیون تومان برای افتتاح این طرح ها درحوزه صنعتی ، مسکونی ، کشاورزی ، مراکز بهداشتی و درمانی سرمایه گذاری شده است.

بابایی  یادآور شد : عملیات اجرایی حدود  ۳ طرح با سرمایه گذاری به میزان ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز در این ایام آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد : در یک سال گذشته تعداد ۲۵۵۱۲ متقاضی جدید از نعمت برق برخوردار شدند و در این مدت ۲۹۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، ۱۴۳ کیلومتر شبکه فشارمتوسط احداث و ۶۰۱ کیلومتر از شبکه فشارضعیف هوایی سیمی موجود به کابل خودنگهدار تبدیل وتعداد ۶۵۴ دستگاه ترانسفورماتور با مجموع ظرفیت۶۰ مگاولت آمپر به شبکه توزیع برق منطقه نیز افزوده شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد:در راستای هوشمند سازی کنتورهای برق جهت قرائت از راه دور، رویت پذیری و کنترل پذیری لوازم اندازه گیری مشترکین، تاکنون تعداد  ۲۸ هزار دستگاه کنتور هوشمند نصب شده و همین روند مطابق برنامه در حال پیگیری است.