به گزارش نکته آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندار مازندران، سیدمحمود حسینی پور، در این نشست با طرح نکات اساسی در خصوص تسهیل صادرات محصولات مختلف کشاورزی به کشورهای شمالی دریای خزر بویژه روسیه؛ بر ضرورت همکاری سازمان کشتیرانی برای حمل و نقل محصولات صادراتی مازندران به این بازار مهم تاکید کرد. در […]

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استاندار مازندران، سیدمحمود حسینی پور، در این نشست با طرح نکات اساسی در خصوص تسهیل صادرات محصولات مختلف کشاورزی به کشورهای شمالی دریای خزر بویژه روسیه؛ بر ضرورت همکاری سازمان کشتیرانی برای حمل و نقل محصولات صادراتی مازندران به این بازار مهم تاکید کرد.
در این راستا؛ علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی قول مساعد داد که در صورت تامین بهنگام بار و محصولات صادراتی برای بازارهای یاد شده، دو فروند کشتی برای حمل آن ها به مازندران و بندر امیرآباد اختصاص دهد.
استاندار مازندران در ادامه در مورد ساماندهی بازار برنج و کیوی سخن به میان آورد که مقرر شد؛ قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی جلسه ویژه ای را برای پیگیری و صادرات این دو محصول و پیشگیری از وقایع سال گذشته در این راستا و ساماندهی بازار این محصولات تشکیل دهد تا شاهد دستاوردهای مطلوب و عدم تکرار اتفاقات ناگوار سال قبل باشیم و همه تصمیمات به نفع کشاورزان باشد.
مقام عالی دولت در مازندران همچنین در پایان؛ به بازار مرغ، ساماندهی قیمت آن و جوجه ریزی و مسائل و موانع پیش روی مرغداری ها و کشتارگاه اشاره کرد که مقرر شد، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری های ویژه را برای رفع موانع تولید مرغ و بار بیش از اندازه ای که مازندران برای تامین گوشت مرغ کشور بردوش دارد، داشته باشد.
در این نشست؛ پور زرندی، مشاور اقتصادی استاندار، شاه پری، مسئول پیگیری های ویژه استاندار و عنایتی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، استاندار مازندران را همراهی کردند.