امیرجمشیدی افزود : مجموع تجارت خارجی گمرکات مازندران در پنج ماهه نخست سال‌جاری به دو میلیون و ۳۵۲هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار رسید. سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران اظهار کرد : صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت ۵۸۰ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار بودکه نسبت […]

امیرجمشیدی افزود : مجموع تجارت خارجی گمرکات مازندران در پنج ماهه نخست سال‌جاری به دو میلیون و ۳۵۲هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار رسید.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران اظهار کرد : صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت ۵۸۰ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار بودکه نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظروزن ۲۳ درصد و از لحاظ ارزش ۵ درصد افزایش داشت.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات مازندران بیان داشت : در پنج ماهه نخست امسال همچنین یک میلیون و ۷۷۲هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۷میلیون و ۵۷۴ هزار دلاراز طریق گمرکات مازندران وارد کشور شده است .که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۱۷ و ۱۰۸ درصد رشد را نشان می دهد.