امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، دامنه جلب مشارکت نخبگان را در تصمیم سازی های مدیریتی منوط به استان ندانست و گفت: این سامانه امکان همراهی کلیه پژوهشگران در اقصی نقاط جهان و مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات را فراهم می کند. امید محبی همچنین از معرفی این سامانه به […]

امید محبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، دامنه جلب مشارکت نخبگان را در تصمیم سازی های مدیریتی منوط به استان ندانست و گفت: این سامانه امکان همراهی کلیه پژوهشگران در اقصی نقاط جهان و مدیریت دانش و به اشتراک گذاری تجربیات را فراهم می کند.

امید محبی همچنین از معرفی این سامانه به کلیه معاونت های توسعه مدیریت و منابع استانداری های سراسر کشور خبر داد و گفت: با عنایت وزیر کشور و حمایت های مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور جشنواره پژوهشی شهید فخری زاده با هدف تجلیل از کارمندان پژوهشگر سراسر کشور در بستر این سامانه در دست اقدام قرار دارد.

در ادامه این جلسه سامانه متمرکز رفاهی با هدف دسترسی عادلانه کلیه کارکنان در مناطق محروم و شهرستانهای دوردست در مقایسه با کارکنان ستادی؛ سامانه رصد و پایش مصوبات کارگروه‌ها و دستورات استاندار مازندران؛ سامانه مدیریت منابع مالی و صرفه جویی؛ مانیتورینگ انرژی؛ سامانه نظام جامع اتصال عملکرد به نظام جبران خدمات و پرداخت پاداش؛ سامانه نقلیه و سامانه جامع پایش وضعیت سلامت جسمانی کارکنان و اتصال آن به قراردادهای بیمه تکمیلی رونمایی شد.