به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران صبح روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به منظور بررسی آخرین وضعیت ارتباطی و پیگیری مسائل و مشکلات مردمی به همراه مدیران مجموعه پست استان و مخابرات […]

به گزارش نکته آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران، اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران صبح روز پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ به منظور بررسی آخرین وضعیت ارتباطی و پیگیری مسائل و مشکلات مردمی به همراه مدیران مجموعه پست استان و مخابرات منطقه مازندران راهی شهرستان نور می شود.

تشکیل میز خدمت ارتباط مردمی در ادارات پست و مخابرات بخش بلده نور، ملاقات چهره به چهره با مردم ،بازدید از وضعیت دفاتر شهری و ICT روستایی این شهرستان، پیگیری اجرای پروژه فیبرنوری FTTh، حضور در مناطق روستایی و  بررسی آخرین وضعیت پروژه های توسعه ارتباطات روستایی و بازدید میدانی از روستاهای هدف تعیین شده کلا، ولاشید و ایل، با هدف بررسی مسائل و مشکلات مردم این شهرستان و شرکت در جلسه شورای اداری ،از جمله برنامه های سفر یک روزه مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به بخش بلده شهرستان نور است.