به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران ملاقات عمومی مشترک سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران و رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران جهت بررسی و رفع مشکلات مردم و هم استانی ها در روز سه شنبه مطابق با برنامه هفتگی ملاقات عمومی مدیر کل دامپزشکی استان در دفتر وی برگزار شد. دکتر حمزه آقاپور کاظمی […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران ملاقات عمومی مشترک سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران و رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران جهت بررسی و رفع مشکلات مردم و هم استانی ها در روز سه شنبه مطابق با برنامه هفتگی ملاقات عمومی مدیر کل دامپزشکی استان در دفتر وی برگزار شد.

دکتر حمزه آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و درخواست های مردمی که در ملاقات عمومی مطرح می گردد، بین دو سازمان مشترک است گفت: جهت جلوگیری از سردرگمی مردم و تسریع در حل مشکلات آنها ملاقات عمومی این هفته به صورت مشترک  با رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران برگزار گردید.

وی ادامه داد: در این دیدارها مشکلات و درخواست های مردمی مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل ها بررسی شد و راهکارهای لازم با هماهنگی بین دو نهاد ارائه گردید تا رفع آن تسریع و تسهیل یابد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مازندران با تاکید بر تعامل موثر و همکاری سازنده بین شورای نظام دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی استان مازندران گفت: یکی از وظایف واگذار شده به سازمان نظام دامپزشکی کشور به تبع آن شورای نظام دامپزشکی استان ها، صدور پروانه ها و مجوز های مراکز، پروانه اشتغال، مسئول فنی و…  است که سعی می گردد با تعامل بالا و همکاری های لازم، با دقت و سرعت در رفع و رجوع و تسهیل در صدور مجوز کسب و کار گام های موثر برداشته شود