به گزارش نکته آنلاین، اسماعیل روحی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه گفت: بهسازی و شاداب سازی مدارس با مشارکت اولیا و خیرین و حمایت مدیر کل آموزش و پرورش و نوسازی استان و مدیران مدارس شهرستان بوده است. اسماعیل روحی با اشاره به اینکه پروژه مهر یکی از دستاوردهای مهم در برنامه‌های آموزش وپرورش […]

به گزارش نکته آنلاین، اسماعیل روحی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلوگاه گفت: بهسازی و شاداب سازی مدارس با مشارکت اولیا و خیرین و حمایت مدیر کل آموزش و پرورش و نوسازی استان و مدیران مدارس شهرستان بوده است.

اسماعیل روحی با اشاره به اینکه پروژه مهر یکی از دستاوردهای مهم در برنامه‌های آموزش وپرورش است اظهار کرد: این اقدام جهت شاداب سازی مدارس است که دانش آموزان در اول مهرماه با رغبت و میل و اشتیاق  سر کلاس های درس حاضر شوند.