به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان مازندران موفق به کسب رتبه برتر در شاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز شد. بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های […]

به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان مازندران موفق به کسب رتبه برتر در شاخص استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز شد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان مازندران و نظر شورای اقامه نماز استان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شاخص استقرار نظام جامع توسعه ترویج فرهنگ اقامه نماز حائز رتبه برتر در میان دانشگاه ها ودستگاه های اجرایی استان شد.