استاندار مازندران با بیان اینکه، دولت سیزدهم تاکنون ۱۹ میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه‌کرده است، گفت: این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و هشت تخت با کمک خیرین احداث می‌شود. وی افزود: امیدواریم تا در سال آینده و در همین زمان شاهد افتتاح این پروژه باشیم. فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران […]

استاندار مازندران با بیان اینکه، دولت سیزدهم تاکنون ۱۹ میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه‌کرده است، گفت: این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و هشت تخت با کمک خیرین احداث می‌شود.

وی افزود: امیدواریم تا در سال آینده و در همین زمان شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

فرهاد غلامی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه، دولت سیزدهم تاکنون ۱۹ میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه‌کرده است، گفت: ساختمان این پروژه در ۳ طبقه به مساحت ۴۵۰ مترمربع احداث می شود و بخش مراقبت های ویژه با ۶ تخت سی سی یو و ۲ تخت پست سی سی یو با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مشارکت خیرین محترم و دانشگاه علوم پزشکی مازندران احداث بنا خداهد شد و پیش بینی می شود تا یکسال آینده به مرحله افتتاح برسد.