به گزارش نکته آنلاین ؛ دکتر حسین ملک افضلی بنیان‌گذار شبکه‌های بهداشتی کشور در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه استان مازندران با بیان اینکه بهورزان سربازان گمنام نظام سلامت هستند که گاها فراموش هم می‌شوند، افزود: تلاش شما برای خدا است و مزد شما را او می‌دهد. دکتر ملک افضلی، خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت مدیون […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ دکتر حسین ملک افضلی بنیان‌گذار شبکه‌های بهداشتی کشور در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه استان مازندران با بیان اینکه بهورزان سربازان گمنام نظام سلامت هستند که گاها فراموش هم می‌شوند، افزود: تلاش شما برای خدا است و مزد شما را او می‌دهد.

دکتر ملک افضلی، خاطرنشان کرد: شبکه بهداشت مدیون خطه شمال و دکتر برزگر، شاپور و سایرین است که در مسیر توسعه شبکه های بهداشت گام برداشتند.

این عضو سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد؛ هم اکنون نیز بهترین شبکه بهداشتی کشور متعلق به استان مازندران است.

وی افزود: باید به استان مازندران این اجازه را داد که این طرح را توسعه بخشد و حمایت صورت گیرد.

استاد دانشگاه تهران گفت: بهورز یعنی فردی که ورزیده است که سلامت مردم را ارتقا ببخشد و سلامت مردم را بهتر کند.

برنده جایزه معتبر جمعیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ متذکر شد: مهم‌ترین قدرت بهورز، ارتباط با مردم است و آموزش، قلب تپنده نظام سلامت است.