به گزارش روابط‌عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل؛ به همت واحد آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی و واحد امور مراتع این اداره، تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از مرتعداران و بهره‌برداران سامان‌های عرفی، در سامانه ملی همیار طبیعت به آدرس hamyartabiat.frw.ir/ نام نویسی نمودند و این روند تا عضویت تمامی مرتعداران ادامه خواهد […]

به گزارش روابط‌عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل؛ به همت واحد آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی و واحد امور مراتع این اداره، تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از مرتعداران و بهره‌برداران سامان‌های عرفی، در سامانه ملی همیار طبیعت به آدرس hamyartabiat.frw.ir/ نام نویسی نمودند و این روند تا عضویت تمامی مرتعداران ادامه خواهد داشت.

مرتعداران و مجریان طرح‌های مرتعداری به عنوان بهره‌برداران سامان‌های عرفی، در کنار مأمورین منابع طبیعی اقدام به حفظ و حراست از عرصه‌های مرتعی نموده و در راستای جلوگیری از تخلف و پیشگیری و اطفا حریق تلاش می‌نمایند.

براساس این گزارش؛ این اقدام به جهت بهره‌مندی مرتعداران از حمایت‌های قانونی، قضایی و بیمه‌ای در صورت ایجاد حادثه و صدمات احتمالی به استناد تبصره ذیل ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأمورین یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی و شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه فداکاران خدمت، موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت بحران صورت گرفت.