به گزارش نکته آنلاین؛ نشست تخصصی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور با معاونین آموزشی شهرستان مناطق مازندران و بازدید از نمایشگاه دانش آموزی تولیدات محصولات دست‌ساز انجام شد.  

به گزارش نکته آنلاین؛ نشست تخصصی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش کشور با معاونین آموزشی شهرستان مناطق مازندران و بازدید از نمایشگاه دانش آموزی تولیدات محصولات دست‌ساز انجام شد.