به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ مدیر جهاد کشاورزی نوشهر در کارگاه آموزشی روش‌های اصولی پیوند تاجی گردو با رقم‌های مختلف در این شهرستان گفت: برداشت گردو همزمان با روز‌های پایانی تابستان در مناطق کوهستانی استان آغاز شد. جواد محمودی افزود: کجور این شهرستان دارای باغ‌های گردو بذری و پیوند تاجی با رقم‌های فرنور، هاتلیر، […]

به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ مدیر جهاد کشاورزی نوشهر در کارگاه آموزشی روش‌های اصولی پیوند تاجی گردو با رقم‌های مختلف در این شهرستان گفت: برداشت گردو همزمان با روز‌های پایانی تابستان در مناطق کوهستانی استان آغاز شد.

جواد محمودی افزود: کجور این شهرستان دارای باغ‌های گردو بذری و پیوند تاجی با رقم‌های فرنور، هاتلیر، لارا، فرانکت، فرنت و چندلر است که نقش بسزایی در اقتصاد خانوار این منطقه دارد.

او گفت: پیش بینی می‌شود امسال در ۵۲۸ هکتار باغ های گردوی روستا‌های بخش کجور این شهرستان ۴۲۳ تن گردو تولید شود.

مازندران ۱۶۰ هزار هکتار باغ انواع میوه دارد که ۱۱۰ هزار هکتار آن مرکبات بویژه پرتقال و مابقی گردو، شلیل، هلو، سیب، فندوق و آلبالو است.