به گزارش نکته آنلاین بابک مومنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست صمیمی با اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی گفت: اولین روزی که بعنوان خادم بخش کشاورزی در سازمان حضور پیدا کردم به دنبال این بودم با تشکل ها به صورت دوره ای نشست برگزار کنم. وی با بیان اینکه به صورت […]

به گزارش نکته آنلاین بابک مومنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست صمیمی با اتحادیه ها و تشکل های بخش کشاورزی گفت: اولین روزی که بعنوان خادم بخش کشاورزی در سازمان حضور پیدا کردم به دنبال این بودم با تشکل ها به صورت دوره ای نشست برگزار کنم.

وی با بیان اینکه به صورت فصلی در خدمت مجموعه تشکل ها هستم تا بتوانیم با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، افزود: اتحادیه ها و تشکل ها و صنوف کشاورزی مازندران ساماندهی شوند و به مجموعه ای قدرتمند تبدیل شوند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: با صدای بلند می گویم که افتخار می کنم اولین مجموعه ای که از این فرزند بخش کشاورزی اعتماد و حمایت کرد و با تمام وجود پای فرزند بخش کشاورزی ایستاد، تشکل های بخش کشاورزی بودند و این امر وظیفه بنده را در مقابل خدمت به کشاورزان استان چند برابر سنگین تر می کند.

مومنی بیان کرد: دولت های پیشرفته، اتحادیه ها و تشکل های قدرتمند دارند و منشأ قدرت بخش کشاورزی اتحادیه ها هستند و تشکل ها به بخش کشاورزی قدرت می دهد.

وی با بیان اینکه پل رسیدن موفق حاکمیت و انتقال سیاست های دولت به کشاورزان، اتحادیه ها هستند، گفت: همانطور که کشاورزی محور استقلال است، این مهم با حمایت و همراهی تشکل ها محقق خواهد شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: وقتی بعنوان یک جوان نسل انقلاب فرصت خدمت داده شد، این فرصت با جدی گرفتن تشکل ها و جراحی تحول آفرین بخش کشاورزی به سمت کشاورزی دانش بنیان و اقتصادی با همراهی و همکاری اتحادیه ها و تشکل ها پیش خواهد رفت.

این مسوول خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی مردمی ترین بخش نظام است و فعالیت های ما حول این محور خواهد بود.

وی با بیان اینکه اگر به فکر رویکرد علمی و دنبال دانش بنیان کردن بخش کشاورزی باشیم برای اعتلای این بخش می توانیم اثربخش باشیم، گفت: اگر نگاه دانش محور به کشاورزی داشته باشیم قطعا می توانیم برای همه مشکلات و دغدغه های این حوزه راهکار مناسب پیدا کنیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه تشکل ها باید به سمت تولید ثروت از علم حرکت کنند، گفت:بخش کشاورزی بخش ضعیف نیست بلکه یک بخش بالنده است چراکه امنیت غذایی کشور را تضمین و تامین می کند.

مومنی اظهار کرد: به دنبال افزایش تصدی گری تشکل ها و واگذاری امور به مردم هستیم و باید از کشاورزی متکی به دولت دور شویم.

وی با بیان اینکه از استاندار مازندران برای پیگیری توسعه صادرات محصولات کشاورزی از مسیر دریایی تشکر می کنم، گفت: برنج مازندران باید در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس عرضه شو.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تشکل ها باید شناسنامه شفاف داشته باشند و دارای برنامه باشند و بر اساس برنامه حرکت کنند، افزود: اتحادیه های بخش کشاورزی باید زنجیره وار و در کنار هم به ایفای نقش بپردازند.

این مسوول اضافه کرد: قرارگاه برنج، مرکبات و طیور در جهاد کشاورزی مازندران راه اندازی شد تا مشکلات این محصولات به صورت قرارگاهی بررسی و رفع شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معاونین سازمان جهاد کشاورزی مازندران دارای اختیار تام هستند و همه تصمیم گیری ها با حضور تشکل ها خواهد بود.