به گزارش نکته آنلاین ؛ احمدی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران، گفت: مازندران در نمایشگاه توانمندی‌های عشایر و روستاییان کشور با رعایت مباحث زیست محیطی شرکت کرد. ‎ علی اصغر احمدی با اشاره به اینکه، پنجمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های عشایر، روستاییان کشور از ۱۲ الی ۱۸ مهرماه در مصلی امام خمینی تهران […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ احمدی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران، گفت: مازندران در نمایشگاه توانمندی‌های عشایر و روستاییان کشور با رعایت مباحث زیست محیطی شرکت کرد. ‎

علی اصغر احمدی با اشاره به اینکه، پنجمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های عشایر، روستاییان کشور از ۱۲ الی ۱۸ مهرماه در مصلی امام خمینی تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: حسب دستور استاندار و سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی، استانداری مازندران با برپایی ۵۰ غرفه از توانمندی‌های استان در این نمایشگاه شرکت کرده است که در نخستین روز این نمایشگاه معاون اول رئیس جمهور از غرفه‌های استان بازدید کرد.