مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: انرژی تولید شده در این شش ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱٫۵ درصد افزایش را نشان می دهد. ولی ا.. باباجانی گفت: در شش ماهه اول سال گذشته حدود یک میلیارد و ۵۷ میلیون و ۱۰۵ هزار […]

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق نکا با اعلام این خبر افزود: انرژی تولید شده در این شش ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱٫۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

ولی ا.. باباجانی گفت: در شش ماهه اول سال گذشته حدود یک میلیارد و ۵۷ میلیون و ۱۰۵ هزار کیلو وات ساعت انرژی در مجموعه بلوک سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید شده بود.

بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا دارای دو واحد گازی ۱۳۷٫۶ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی است.