به گزارش نکته آنلاین سید حسین درویشی گفت: ارزشیابی آموزشی فرآیندی مستمر است که از ابتدای شکل گیری روند نیازسنجی و طراحی یک دوره آموزشی آغاز شده و در طول دوره همواره ادامه یافته و نهایتا به یک دوره آموزشی پایان می‌بخشد و میزان اثربخشی دوره و لزوم تداوم و یا تغییر آن را معین […]

به گزارش نکته آنلاین سید حسین درویشی گفت: ارزشیابی آموزشی فرآیندی مستمر است که از ابتدای شکل گیری روند نیازسنجی و طراحی یک دوره آموزشی آغاز شده و در طول دوره همواره ادامه یافته و نهایتا به یک دوره آموزشی پایان می‌بخشد و میزان اثربخشی دوره و لزوم تداوم و یا تغییر آن را معین می‌نماید.

وی ادامه داد: دربرنامه ریزی نظام آموزشی وجود یک نظام ارز یابی از اهمیت خاص برخوردار است، زیرا رشد و تکامل یک نظام آموزشی مستلزم اطلاع از اثربخشی آن نظام و برنامه برنامه ریزی برای اهداف در راستای بهبود اقدا مات آموزشی است. می توان گفت ارزشیابی نقش یک آینه را برای نظام آموزشی ایفا می‌کند.

درویشی افزود: همزمان با سراسر کشور، ششمین مرحله آزمون هماهنگ سنجش مهارت در ۱۴حوزه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سطح استان، پنجشنبه ۲۰ مهرماه  سال ۱۴۰۲ با حضور ۱۲۳۶ نفر از داوطلبین برگزار شد.

وی بیان داشت: در این مرحله از آزمون هماهنگ که در رشته‌های فنی و خدماتی در قالب تیم سیار روستایی، پادگان‌های نیروهای مسلح و زندان و… برگزارشد، داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی وحرفه‌ای استان برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه­ های تعیین شده مراجعه نمایند.

این مسئول در مورد اعلام نتایج آزمون عنوان کرد: نتایج آزمون کتبی در طول هفته آینده  از طریق سامانه http://www.portaltvto.com و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ ای اعلام می‌ گردد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران گفت: شرکت کنندگانی که حداقل نمره ۵۰ را کسب نمایند به آزمون عملی معرفی می‌شوند و برای قبول شدگان نهایی گواهینامه مهارتی صادر می‌شود.