زنگ همبستگی با مردم مظلوم فلسطین با حضور “حسین کمالی” مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی امروز صبح نواخته شد. لازم به ذکر است این زنگ به مناسبت عملیات بزرگ طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی به صورت سراسری نواخته شد.  

زنگ همبستگی با مردم مظلوم فلسطین با حضور “حسین کمالی” مدیرکل آموزش و پرورش مازندران و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی امروز صبح نواخته شد.

لازم به ذکر است این زنگ به مناسبت عملیات بزرگ طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی به صورت سراسری نواخته شد.