به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ الیزابت نماینده آژانس توریستی استان باشقیرستان فدراسیون روسیه در فرودگاه امام خمینی به خبرنگار ما درباره اهداف سفر خود به ایران اظهار کرد: شرکت توریستی ما در حوزه توریسم بین المللی فعالیت می کند و من برای دومین بار است که به ایران می آیم. وی افزود : قصد […]

به گزارش نکته آنلاین مازندران ؛ الیزابت نماینده آژانس توریستی استان باشقیرستان فدراسیون روسیه در فرودگاه امام خمینی به خبرنگار ما درباره اهداف سفر خود به ایران اظهار کرد: شرکت توریستی ما در حوزه توریسم بین المللی فعالیت می کند و من برای دومین بار است که به ایران می آیم.

وی افزود : قصد و هدف اساسی ما از این سفر به دست آوردن دانش، آمار و اطلاعات درباره امکانات گردشگری ایران برای جلب نظر توریست های روسی است تا آن ها هم به ایران سفر کنند و از جاذبه های زیبای این کشور بازدید نمایند.

وی درباره حذف روادید بین دو کشور  بیان کرد: هرچه پروتکل ها یا اتفاقات فرمالیته کمتری برای سفر به دو کشور صورت گیرد، سفر توریست ها نیز آسانتر خواهد بود و انگیزه آن ها مضاعف خواهد شد. به نظر من این موضوع، نقش مهمی در افزایش تعداد توریست ها بین ایران و روسیه خواهد داشت.

نماینده آژانس توریستی استان باشقیرستان فدراسیون روسیه، افزود: مکانیزم حذف روادید یک نقطه عطف در روابط دو کشور خواهد بود و سبب افزایش دوستی و تعامل بین ایران و روسیه می شود.

الیزابت با بیان اینکه ایران را تقریبا می شناسم و درباره این کشور اطلاعات کلی و نسبی دارم، گفت:  عاشق غذای ایرانی هستم.

وی تصریح کرد: در گذشته به خاطر اینکه اطلاعات کافی از ایران نداشتم دیدگاهم به این کشور چندان روشنی نبود و ایران را کشوری بسته می پنداشتم اما وقتی در مورد این کشور در رسانه ها و شبکه های مجازی تحقیق کردم و به ایران آمدم، نظرم تغییر یافت و اکنون ایران را کشوری مهم در منطقه، آزاد با ملتی  مهمان نواز میدانم که می تواند یکی از بهترین مقصدها برای گردشگری باشد.