جوادمحمودی  بااشاره به  پیش بینی تولید ۱۱ هزار تن کیوی در نوشهر ازباغات این شهرستان  گفت: شهرستان نوشهر با داشتن  ۳۰۰ هکتار باغ کیوی بارور سهم بسزایی در تولید کیوی استان دارد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهرگفت : بعلت موقعیت مستعد وشرایط آب وهوایی مساعد در سال زراعی جاری غرب مازندران، بیش از۱۱هزارتن  کیوی توسط […]

جوادمحمودی  بااشاره به  پیش بینی تولید ۱۱ هزار تن کیوی در نوشهر ازباغات این شهرستان  گفت: شهرستان نوشهر با داشتن  ۳۰۰ هکتار باغ کیوی بارور سهم بسزایی در تولید کیوی استان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نوشهرگفت : بعلت موقعیت مستعد وشرایط آب وهوایی مساعد در سال زراعی جاری غرب مازندران، بیش از۱۱هزارتن  کیوی توسط ۲۹۰بهره بردار در باغات این شهرستان تولید و به بازارهای خارجی وداخلی عرضه می شود.

شایان ذکراست : آغازبرداشت کیوی در شهرستان نوشهر از نیمه دوم آبان ماه لغایت پایان آذر ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت