به گزارش نکته آنلاین عصر امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه، در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و در مقابله با قاچاق چوب ریاست اداره منابع طبیعی در پی گشت و سرکشی در سطح شهرستان نور ، موفق به کشف و شناسایی یک دستگاه نیسان حاوی یک و نیم تن چوب آلات قاچاق از نوع راش شد. بر […]

به گزارش نکته آنلاین عصر امروز یکشنبه شانزدهم مهرماه، در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و در مقابله با قاچاق چوب ریاست اداره منابع طبیعی در پی گشت و سرکشی در سطح شهرستان نور ، موفق به کشف و شناسایی یک دستگاه نیسان حاوی یک و نیم تن چوب آلات قاچاق از نوع راش شد.

بر اساس این گزارش؛ خودرو و محموله مکشوفه توقیف و جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی، به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل شد .