به گزارش نکته آنلاین ؛ محمد اسفندیاری با اشاره به روند رو به رشد خدمات بیمه روستائیان در استان، گفت: گسترش پوشش و خدمات بیمه در مناطق روستایی موجب ماندگاری و ثبات جمعیت این مناطق و مهاجرت معکوس از شهر به روستا می‌شود. او تاکید کرد: باید تولید و اشتغال را محور توسعه روستا‌های استان […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ محمد اسفندیاری با اشاره به روند رو به رشد خدمات بیمه روستائیان در استان، گفت: گسترش پوشش و خدمات بیمه در مناطق روستایی موجب ماندگاری و ثبات جمعیت این مناطق و مهاجرت معکوس از شهر به روستا می‌شود.

او تاکید کرد: باید تولید و اشتغال را محور توسعه روستا‌های استان قرار دهیم تا تولید و اشتغال در این مناطق رونق گیرد تا به این ترتیب شاهد ماندگاری روستاییان در روستا باشیم.

اسفندیاری، ادامه داد: کسانی عضو این صندوق هستند که در حین کار، از کار افتاده شدند. آن‌ها مستمری کارافتادگی می‌گیرند. آن‌ها با تشخیص و تایید پزشک از کار افتاده می‌شوند و از کارافتادگی می‌گیرند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مازندران، افزود: در صورتی که فردی که عضو این صندوق هست فوت کند؛ بازماندگان، مستمری بازماندگی دریافت می‌کنند.

او گفت: نقل و انتقال از این صندوق به صندوق‌های دیگر امکان پذیر است. یعنی کسی که اینجا سابقه دارد، می‌توان به صندوق‌های دیگر انتقال دهد.

اسفندیاری به فعالیت ۸۰ کارگزاری در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: روستاییان و عشایر و افراد ساکن شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر و افراد ساکن شهر‌های بزرگ و مشغول به کار کشاورزی در روستا‌ها می‌توانند از خدمات بیمه این صندوق بهره‌مند شوند.

۷ هزار و ۸۰۰ خانوار هم مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوتی دریافت می‌کنند.