حجت الاسلام عباسعلی مهدوی‌راد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه از شناسایی ۵ رقبه کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ موقوفه از این پنج موقوفه در هفته وقف شناسایی شدند. او افزود: یک رقبه کشاورزی بدون حق به مساحت ۵ هزار متر مربع در روستای خورشیدکلای گلوگاه شناسایی و قرارداد […]

حجت الاسلام عباسعلی مهدوی‌راد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه از شناسایی ۵ رقبه کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ موقوفه از این پنج موقوفه در هفته وقف شناسایی شدند.

او افزود: یک رقبه کشاورزی بدون حق به مساحت ۵ هزار متر مربع در روستای خورشیدکلای گلوگاه شناسایی و قرارداد اجاره آن تنظیم شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلوگاه گفت: یک رقبه دیگر نیز در روستای همه‌چان به مساحت ۹ هزار متر مربع شناسایی شد و جهت تنظیم قرارداد اجاره در مرحله کارشناسی قرار دارد.

مهدوی‌راد افزود: ۵ رقبه کشاورزی بدون حق امسال در این شهرستان به ارزش ۴۰ میلیارد ریال شناسایی و به تنظیم قرارداد اجاره ختم شد.