به گزارش نکته آنلاین؛  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران نشست پیگیری رفع مشکلات صادراتی محصولات لبنی شرکت کاله با حضور دکتر آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل، معاونین سلامت و مدیریت توسعه منابع این اداره کل، دکتر نقیبی نماینده سازمان دامپزشکی و مسئول پیگیری IR کارخانجات لبنی شیر، مدیران و کارشناسان شرکت کاله در دفتر […]

به گزارش نکته آنلاین؛  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی مازندران نشست پیگیری رفع مشکلات صادراتی محصولات لبنی شرکت کاله با حضور دکتر آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل، معاونین سلامت و مدیریت توسعه منابع این اداره کل، دکتر نقیبی نماینده سازمان دامپزشکی و مسئول پیگیری IR کارخانجات لبنی شیر، مدیران و کارشناسان شرکت کاله در دفتر مدیریت کارخانه لبنی کاله برگزار شد.

آقاپورکاظمی با اشاره به نشست های متعددی که در سفر به روسیه با مسئولین دامپزشکی روسیه و اساتید صاحب نظر برگزار شد گفت: آنچه در این نشست ها مشخص شد به طور کلی برای رفع مشکلات صادراتی شرکت کاله در دو بخش دولتی و خصوصی باید پیگیری کرد.

وی در بخش دولتی خواستار تعامل بیشتر سازمان دامپزشکی کشور و پیگیری مکاتبات با این کشور شد و گفت: دامپزشکی روسیه باتوجه به حضور تیم فنی این کشور در ایران و ممیزی شرکت کاله خواستار تعامل بیشتر و برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان بخش خصوصی بودند تا با دستورالعمل های لازم صادرات به روسیه آشنا باشند.

آقاپورکاظمی چالش اصلی صادرات محصولات لبنی به روسیه در بخش خصوصی را عدم مستندسازی کامل و شفافیت در ارائه آن مستندات دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی که در نشست‌های متعدد و چندساعته کارشناسی توانستیم شرکت پاک ثمر را سبز کنیم ارائه مستندات دقیق، شفاف و قابل دفاع بود.

دکتر نقیبی در این نشست با بررسی نظرات و ارائه گزارش های اقدامی تیم کارشناسی در روسیه گفت: عزم سازمان دامپزشکی کشور در خصوص رفع مشکلات صادراتی کاله جدی است و امیدوار است با رفع مشکلات این شرکت بتوان صادرات سایر شرکت ها را نیز فعال کرد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری مشترک شرکت کاله، اداره کل دامپزشکی مازندران و سازمان دامپزشکی کشور صادرات به روسیه راحت تر کرد و گفت: جلسات رفع مشکلات صادراتی در بخش دولتی با همکاری سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی مازندران تشکیل می دهیم تا مشکلات بخش دولتی به زودی احصا و رفع گردد.
✅شایان ذکر است در این نشست چندساعته گزارش اقدامات تیم کارشناسی دامپزشکی مازندران در سفر به روسیه به طور دقیق بررسی و مورد بحث قرار گرفت.