به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران، مهندس برارزاده ضمن اعلام خبربالا افزود: طرح آبرسانی به مسکن مهر شامل آبرسانی به مسکن مهر و روستاهای اطراف می باشد که تاکنون ۱۰۰۰ متر خط انتقال به قطر ۲۸۰ میلی متر و ۲ باب ایستگاه پمپاژ احداث و یک باب ایستگاه پمپاژ تجهیز شد. وی ادامه […]

به گزارش روابط عمومی آب و فاضلاب مازندران، مهندس برارزاده ضمن اعلام خبربالا افزود: طرح آبرسانی به مسکن مهر شامل آبرسانی به مسکن مهر و روستاهای اطراف می باشد که تاکنون ۱۰۰۰ متر خط انتقال به قطر ۲۸۰ میلی متر و ۲ باب ایستگاه پمپاژ احداث و یک باب ایستگاه پمپاژ تجهیز شد.

وی ادامه داد: در ادامه اجرای طرح آبرسانی به این مسکن مهر، حفر یک حلقه چاه و تجهیز یک باب ایستگاه پمپاژ در دستور کار قرار دارد .

مدیرعامل آبفامازندران اعتبار درنظرگرفته شده برای این طرح را ۵۰ میلیارد ریال دانست.

مهندس برارزاده خاطرنشان کرد: با اتمام این طرح۱۰۰۰۰نفر مشترک ساکن در مسکن مهر سارویه از نعمت آب شرب سالم و پایدار برخوردار می شوند.