به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران رستم زرودی از مهدی صفایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالوس به منظور زحمات و تلاش مضاعف برای پیگیری امورات محوله قدردانی نمود. گفتنی است در بخشی از این لوح چنین آمده است : توفیق […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران رستم زرودی از مهدی صفایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالوس به منظور زحمات و تلاش مضاعف برای پیگیری امورات محوله قدردانی نمود.

گفتنی است در بخشی از این لوح چنین آمده است : توفیق خدمت به نیکوترین و شایسته ترین مردم در نظام اسلامی ،فرصت گرانبها و پر افتخاری است که علاوه بر خشنودی مردم، موجبات رضایت پروردگار باری تعالی را در پی خواهد داشت و به یقین در این راستا کسانی موفق و سربلند خواهند بود که به خوبی از این فرصت خدمت در جهت جلب رضایت خداوند گام بردارند.