به گزارش نکته آنلاین ؛ دکتر مایلی رستمی درخصوص مقاوم سازی و پایداری شبکه های گاز برای مواجهه مناسب با فصل سرما بیان کرد: این شرکت هر ساله در فصل گرم سال بر اساس برنامه ریزی، همه ایستگاه ها و تاسیسات گاز را مورد تعمیرات اساسی قرار می دهد تا احتمال افت فشار گاز در […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ دکتر مایلی رستمی درخصوص مقاوم سازی و پایداری شبکه های گاز برای مواجهه مناسب با فصل سرما بیان کرد: این شرکت هر ساله در فصل گرم سال بر اساس برنامه ریزی، همه ایستگاه ها و تاسیسات گاز را مورد تعمیرات اساسی قرار می دهد تا احتمال افت فشار گاز در فصل سرما به حداقل برسد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: علاوه بر تعمیرات مستمر، این شرکت با اتصال خطوط تغذیه و توزیع شهرها به یکدیگر (رینگ کردن) موجب افزایش ضریب پایداری جریان گاز در استان شده است.

وی با اشاره به ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور اظهار داشت: شرکت گاز برای مقابله با این مشکل برنامه های مختلفی همچون جایگزینی بخاری های فرسوده با بخاری های جدید با راندمان بالا، استفاده از کنتورهای هوشمند و اصلاح و بهینه سازی رایگان موتورخانه های واحدهای مسکونی و تجاری را در دستور کار خود دارد.