به گزارش نکته آنلاین ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: این تسهیلات به ۲۵ نفر از فعالین رشته‌های مختلف مشاغل خانگی بخش کشاورزی شامل طرح‌های پرورش مرغ بومی، گوسفند و بز، تولید عرقیجات، پرورش زنبور و تولید عسل، نان و شیرینی، پرورش قارچ، پرورش غاز بومی، بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات، ترشیجات و شوریجات، […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: این تسهیلات به ۲۵ نفر از فعالین رشته‌های مختلف مشاغل خانگی بخش کشاورزی شامل طرح‌های پرورش مرغ بومی، گوسفند و بز، تولید عرقیجات، پرورش زنبور و تولید عسل، نان و شیرینی، پرورش قارچ، پرورش غاز بومی، بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات، ترشیجات و شوریجات، تولید مرباجات، پرورش اردک بومی و گلخانه و صیفی‌جات پرداخت شد.

مهرداد فولاد ادامه داد: برای توسعه کسب و کار‌های خانگی و فراهم شدن اشتغالزایی در سامانه رصد، سهم بری این شهرستان ۴۵۴ مورد با ایجاد اشتغالزایی ۳۱۸ نفر بود که تاکنون بیش از ۷۰ درصد به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: ایجاد مشاغل خانگی باعث کاهش بیکاری و بهبود کیفیت زندگی، پویایی اقتصاد خانوار، کاهش مهاجرت و توسعه روستایی می‌شود.

فولاد با اشاره به اینکه مشاغل یا کسب و کار خانگی از فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح، راه اندازی و منجر به تولید و عرضه محصول می‌شود، گفت: راه‌اندازی یک کسب و کار خانگی نیازمند برخورداری از مهارت‌های لازم در این زمینه است.