به گزارش نکته آنلاین ؛ سیدعلی مظفرپور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سوابق قبلی خانم فاطمه رجایی‌راد، پرونده عضویت هیئت علمی ایشان جهت انجام مراحل قانونی برای سلب عضویت در هیئت علمی این دانشگاه به هیئت انتظامی تخلفات اساتید معرفی شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: همچنین برای جلوگیری […]

به گزارش نکته آنلاین ؛ سیدعلی مظفرپور عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به سوابق قبلی خانم فاطمه رجایی‌راد، پرونده عضویت هیئت علمی ایشان جهت انجام مراحل قانونی برای سلب عضویت در هیئت علمی این دانشگاه به هیئت انتظامی تخلفات اساتید معرفی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: همچنین برای جلوگیری از حضور وی در دانشگاه و کلاس‌های درس دانشجویان، ممنوعیت ورود این فرد به دانشگاه تا صدور رای هیئت انتظامی تخلفات اساتید نیز ابلاغ شد.